Filler

Aktualności

Przygotowywana jest zmiana ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (dalej: u.c.p.g.). W marcu 2014 r. do laski marszałkowskiej wpłynęły dwa projekty zmian, pierwszy został wniesiony przez grupę posłów Platformy Obywatelskiej natomiast drugi z inicjatywy poselskiej Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Do rozpatrzenia obu projektów została powołana nadzwyczajna podkomisja sejmowa, na czele której stanął poseł Tadeusz Arkit, jeden ze współtwórców ustawy z dnia 1 lipca 2011 roku, która zapoczątkowała tzw. „rewolucję śmieciową”. W dniu 21 lipca 2014 roku podkomisja przyjęła sprawozdanie ze swoich dotychczasowych prac prezentując w nim kolejną wersję u.c.p.g. Podkomisja, tworząc jeden projekt ustawy, odrzuciła część propozycji zawartych w projektach poselskich i wprowadziła w ich miejsce własne propozycje rozwiązań.

CZYTAJ WIĘCEJ