Bartłomiej Lech Jonczyk jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Po odbyciu aplikacji radcowskiej został wpisany na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Gdańsku.

Bartłomiej Lech Jonczyk jest również absolwentem studiów podyplomowych następujących kierunków:

- Tłumaczenia ekonomiczno-prawne w biznesie w języku angielskim (Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku),

- Zamówienia publiczne (Uniwersytet Gdański, Wydział Nauk Ekonomicznych).

Doświadczenie zawodowe zdobywał pracując dla jednej z największych w województwie pomorskim firm konsultingowych. Współpracuje również z jednym z największych w kraju wydawnictw prawniczych.

Swoje zainteresowania zawodowe koncentruje w obszarze szeroko pojmowanego prawa cywilnego, a także prawa zamówień publicznych oraz regulacji prawnej sektora odpadowego.

Biegle posługuje się językiem angielskim prawniczym, o czym świadczy uzyskany certyfikat języka angielskiego dla prawników Toles Higher.

Prywatnie pełnoetatowy maż, ojciec, wielbiciel rocka progresywnego, gier planszowych, fantastyki i piw dolnej fermentacji.